Need license for poultry production/trading?

- September 13, 2022

 ಕೋಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆ / ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಬೇಕೆ ?

             ಕೋಳಿ   ಉತ್ಪಾದನೆ / ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ  ಬೇಕೆ ?

Subject :  Application

Subject  Language  :  Kannada 

Which Department  :  All

Place  :  All India

Subject  Format  :  PDF/JPJ

Subject Size  :  56kb

Pages  :  02

Scanned Copy  :  Yes

Editable Text  :  NO

Possword Protected  :  No

Download Link  :  Yes

Copy Text  :  No

Print  Enable  : Yes

Quality  :  High

Subject Size Reduced  :  No

Password  :  No

Cost  :  Free

For Personal Use Only

Save Environment!!!

ಕುಕ್ಕುಟ ಕೋಳಿ   ಉತ್ಪಾದನೆ / ವ್ಯಾಪಾರ

ಕುಕ್ಕುಟ ಕೋಳಿ   ಉತ್ಪಾದನೆ / ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪರವಾನಗಿಗೆ ಬೇಕಾದ  ಅರ್ಹತೆ.

 ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರಬೇಕು.


 ಕುಕ್ಕುಟ ಕೋಳಿ ಮಾರಾಟ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಜಿ9 ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಪೂರಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳು:


 ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕುಕ್ಕುಟ (ಕೋಳಿ)  ಉತ್ಪಾದನಾ /ಮಾರಾಟ ಘಟಕದ ಪರವಾನಗಿ  ಝರಾಕ್ಸ  (ನವೀಕರಣದ    ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ )


 ಕುಕ್ಕುಟ (ಕೋಳಿ)  ಉತ್ಪಾದನಾ/ಮಾರಾಟ ಘಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಮೂನೆ "ಎ"


ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದ ನೀಲನಕ್ಷೆ(ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದ ಹೊಸ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ )

 ಘಟಕದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಾಖಲೆ (ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ)

 ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ.

ಉತ್ಪಾದನೆ/ಮಾರಾಟ ಘಟಕದ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ

 ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರತಿ

 ಇತ್ತೀಚಿನ  ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿ (ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ)

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ : ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಪಾಜಿಟ್  500 (ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದ ಹೊಸ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ )  

ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ (ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ)

ವಿತರಣಾ ಸಮಯ (ದಿನಗಳು): 30


ಕುಕ್ಕುಟ (ಕೋಳಿ)  ಉತ್ಪಾದನಾ/ಮಾರಾಟ ಘಟಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ:

 ಅರ್ಜಿದಾರನು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ.

 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ (QCPF) ಅರ್ಜಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.

 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ (ಫಾರ್ಮ್ಸ್)ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.

 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಫಾರ್ಮ್ಸ್) ಇವರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅನುಮೋದನೆ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು.


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search